Phẫn nộ vì những bình luận vô duyên về việc Văn Toàn đấu giá áo đấu ủng hộ quê hương Hải Dương chống dịch Covid-19

Phẫn nộ vì những bình luận vô duyên về việc Văn Toàn đấu giá áo đấu ủng hộ quê hương Hải Dương chống dịch Covid-19

Ngày 16/8, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Toàn đã tiến hành đấu giá chiếc áo có đầy đủ chữ ký của các