Bạn gái đi xe sang đến đón Trọng Đại sau cách ly tập trung

Bạn gái đi xe sang đến đón Trọng Đại sau cách ly tập trung

Nguyễn Trọng Đại và các thành viên CLB Viettel được rời khách sạn ở quận Hà Đông, Hà Nội vào khoảng