Nếu không có Ronaldo ở Manchester United Manchester City?Cave Shuai im lặng trong một thời gian dài: Tôi không nghĩ mình sẽ không phải là trò chơi bóng đá đầu tiên được tìm thấy

Nếu không có Ronaldo ở Manchester United Manchester City?Cave Shuai im lặng trong một thời gian dài: Tôi không nghĩ mình sẽ [từ quốc gia nào là lần đầu tiên trò chơi bóng đá được tìm thấy]: Trang web này thể thao vào ngày 30 tháng 8