Đội tuyển Đức lại rối ren: Cuộc chiến Neuer-ter Stegen bắt đầu!

Đội tuyển Đức lại rối ren: Cuộc chiến Neuer-ter Stegen bắt đầu!

Cuộc chiến tranh giành vị trí gác đền ở đội tuyển Đức đang trở nên nóng hơn bảo giờ hết khi mà cả Ma