COMAN: Merro nói trong 15 năm nói rằng nó thậm chí còn được giải nén nhiều hơn: Tôi cũng giống như đất nước mà lần đầu tiên giới thiệu các trận bóng đá là …..

COMAN: Merro nói trong 15 năm nói rằng nó thậm chí còn giải nén hơn Pillo: 俺 俺 [đất nước lần đầu tiên giới thiệu các trò chơi bóng đá là …..