Xác nhận đa đảng: Manchester United ký hợp đồng với kỹ năng bóng đá tốt nhất trên thế giới

Xác nhận đa đảng: Manchester United ký hợp đồng Labi Boburt và Juventus [Kỹ năng Sepak Bola Terbaik di Dunia]: Phát sóng trực tiếp vào ngày 8 tháng 8 theo báo cáo của TA và Manwan, Manchester United và Juventus Midtop đã đàm phán một thỏa thuận.