TràDilmahtíchcựcchuẩnbịchogiảibóngđáMoca–Kếtnốidoanhnghiệp–cúpBáoBóngĐá2017

Giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng Đá 2017 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 21/5/2017 (họp báo vào ngày 10/5/2017). Hiện tại, Trà Dilmah đang chuẩn bị rất tích cực cho giải đấu diễn ra tại sân bóng C500, Hà Nội.