HLV Chu Đình Nghiêm: “Bình Dương có lối chơi rất kị dơ với Hà Nội FC”

HLV Chu Đình Nghiêm: “Bình Dương có lối chơi rất kị dơ với Hà Nội FC”

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận Bình Dương quá kị dơ với Hà Nội.Hà Nội đã bị Bình Dương cầm hòa với tỷ