TùngMilankhoácáoFCTuấnSơntạigiảibóngđáphongtràohạngNhất-CúpSaigonSpeciallầnthứ2năm2017

Giải bóng đá phong trào hạng Nhất – Cúp Saigon Special lần thứ 2 năm 2017 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4/6/2017 và ngay trước ngày khai mạc, FC Tuấn Sơn đã có sự bổ sung lực lượng rất chất lượng là ngôi sao Tùng Milan.