HLV U16 Indonesia: ‘Phải cảnh giác trước Việt Nam’

HLV U16 Indonesia: ‘Phải cảnh giác trước Việt Nam’

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và muốn giành chiến thắng trước Việt Nam. Chúng tôi xem băng ghi hì