Khoe video em bé đạp “hết hồn”, vợ Văn Đức nói đùa với fan: “Thị Nở múa hoài không cho ngủ”

Khoe video em bé đạp “hết hồn”, vợ Văn Đức nói đùa với fan: “Thị Nở múa hoài không cho ngủ”

Nhật Linh đăng video em bé đạp “hết hồn”. Mới đây, Nhật Linh, vợ Văn Đức đã đăng tải đoạn video khoe